Utplanting av forhåndsspirt plantemateriale etter avvirkning, eventuelt såing, som hovedforyngelsestiltak