Radioaktive stoffer som tilføres miljøet som en utilsiktet sideeffekt av annen virksomhet (først og fremst kjernekraftproduksjon)