Organiske stoffer med giftvirkning, som tilføres miljøet som en utilsiktet sideeffekt av annen virksomhet (for eksempel PAH; oljeutslipp er ikke inkludert)