Asymmetrisk oppbygd hvelvet høymyr med høyeste punkt nær den ene kanten av myra og myrstrukturer (høljer og tuer) på tvers av myras helningsretning

Myrflate på eksentrisk høymyr (3TO–HE) med stor høljegjøl (foran) og tuedominert parti (bak, dominert av gule laver og grønn krekling Empetrum nigrum) (No: Sortland).

Rønnåsmyra (Grue, Hedmark); en typisk eksentrisk høymyr (3TO–HE). Noen gamle torvtak er synlige i sørenden av myra. Det sentrale myrflatepartiet, som har en typisk fordeling av strenger, høljer og gjøler, er over 1 km2 stort. Laggen som skiller de ombrogene delene av myra fra den omkringliggende fastmarka er for en stor del grøftet.