Med soligen markfukting og minerogen overflatetorv, med utydelig anordning av tørrere (strenger) og/eller bløtere (flarker) partier