Marine skråninger som har vært utsatt for skred og som ikke tilfredsstiller definisjonen av marint gjel

Eksempel: Storeggaskredet