Fast form bygd opp av materiale utfelt fra kalkholdig vann

Eksempler: Trollkjeldene på Svalbard, flere steder i Gudbrandsdalen