Uregelmessige hauger på havbunnen dannet på grunn av vertikal ustabilitet i sedimentene

Kommentarer: Kan forekomme med stor tetthet over et stort område og danne sammensatt landformenhet.

– Kan bli opp til 70 m høy. Diapirene er vanligvis strukturløse, og går gradvis over i omliggende sedimenter.