Stor haug eller liten ås bygd opp omkring en helt eller delvis frossen kilde

Eksempel: Reindalen, Spitsbergen

Kommentar: Begrepet pingo blir ofte brukt både om pingoer slik de er definert i NiN (helt eller delvis frosne kilder) og om spesielle landformer i store flate tundraområder (finnes ikke innenfor området som dekkes av 7NiN).