Landoverflate totalt dominert av blokker, oppstått ved oppfrysing av blokker i morenemateriale

Eksempel: Moreneflater i høyfjellet med høy fuktighet i marka, for eksempel ved høyfjellsovergangen mellom Aurland og Erdal i Sogn og Fjordane.

Kommentar: Rikelig fuktighet i marka er en viktig forutsetning for oppfrysing.