Polygoner av iskiler i marka på tundraflater, dannet i store frost-sprekker ved gjentatt vannoppfylling, tilfrysing og tining

Eksempel: finnes på tundrasletter på Svalbard, for eksempel i Adventdalen; fossile iskilepolygoner finnes også på enkelte deltaflater på fastlandet (for eksempel i Finnmark), særlig utenfor Raet