Søyleform i hardpakket morene

Eksempel: Kvitskriuprestin (Sel, Oppland)

Kommentar: For å regnes som en selvstendig landformenhet må toppen av søylen rage minst 1 m over høyeste punkt ved søylens basis