Bratt kant i løsmasser gravd ut av elv

Eksempel: Follas løp gjennom Folldal (Hedmark)

Kommentar: Erosjonskanter med fortsatt aktiv erosjon er dynamiske, det vil si at det stadig går nye ras slik at kanten fortsetter å trekker seg tilbake fra elveløpet; erosjonskant kan også forekomme i tilknytning til tidligere elveløp, for eksempel langs store spylerenner eller ved gradvis nedskjæring av elveløp i løsmasser i dalbunner (betegnelsen erosjonsterrassekant brukes ofte om disse).