Elveløp som for en strekning løper un­der jordoverflaten, for eksempel i et grottesystem

eksempel: Utløpet av Glomdalsvatnet (Rana, Nordland).