Buktende elveløp gjennom finkornete løsmasser

Eksempel: Storelvas nedre løp før utløpet i Tyrifjorden (Ringerike, Buskerud)

Kommentar: Omfatter elveløp med roligflytende elv, gjennom finkornete løsmasser (leire, silt og sand).