Avsnørt meander­bue med eller uten kontakt med hoved­elva

Eksempel: Strandsjøen (Hof, Åsnes, Hedmark)

Kommentar: Gror etter hvert igjen, for eksempel til torvmark.