Bre sammensatt av platåbre og flere botnbreer

Sammensatt bre. I områder der daler og vide botner danner et tett mønster, kan botnbreer som «legger på seg» vokse sammen til komplekse bresystemer som danner en overgang mellom enkle botnbreer og platåbre. Slike breer blir betegnet sammensatt bre. Sammensatte breer er vanlige på Spitsbergen. Smørstabbreen i Jotunheimen og de nordligste delene av Jostedalsbreen har også i noen grad karakter av sammensatt bre.     

Eksempel: Smørstabbreen i Jotunheimen