Brefront i vann, der bre-is brekker av i store stykker og danner isfjell

Kalvende bre betegner en brearm som går ut i vann (ferskvann eller havvann). Kalvende breer får ofte en steil front på grunn av «kalving», det vil si at isfjell løsner fra iskanten. Kalvende breer er særlig vanlige på Svalbard, der mange breer når havet. Kalvende breer finnes også på fastlandet, men der er de mindre og forekommer bare i tilknytning til bresjøer.

 

Eksempler: Mange breer på Svalbard, for eksempel Nordenskiöldbreen og Austfonna.

Kommentar: Har ofte en høy, bratt brefront