Utløper (brearm) fra platåbre eller botnbre, stor nok til å dekke en hel dalbunn

Fra de høyest beliggende delene av platåbreer og botnbreer strømmer is mot lavereliggende punkter i terrenget. Isstrømmene følger forsenkninger i terrenget og bidrar samtidig til å grave daler dypere og videre. En dalbre er en brestrøm i en dal. Dalbreer forekommer mest typisk som «brearmer» fra de store breene på fastlandet. Kjente eksempler er Bondhusbreen (Folgefonni), Nigardsbreen (Jostedalsbreen) og Engabreen (Svartisen).