Bre som ligger i en skålformet forsenkning i en dalside, formet av breens erosjon (botn)

En botnbre er en bre som eroderer ei fjellside slik at det over tid dannes en skålformet forsenkning, en botn. I dag finnes ofte en liten botnbre i en stor botn, noe som viser at botnen er lagd over lang tid av en større bre (for eksempel under istiden). Også små breer i botn tilhører breformen botnbre. Botnbreer finnes først og fremst i «alpint landskap», for eksempel i Jotunheimen, Sunnmørsalpene og Lyngsalpene.

Eksempler: Det finnes mange eksempler i høyereliggende, brerike områder (for eksempel i Jotunheimen)