Ende- side- eller midtmorene hvor størstedelen består av is som er dekket med morenemateriale

Eksempel: finnes mange steder på Spitsbergen og i høyfjellet på fastlandet, for eksempel på Dovrefjell.