Ryggformet avsetning langs kanten av en isbre, oftest av usortert materiale

Eksempler: «Det store raet», «hovedtrinnet», som lett kan følges fra Østfold til Jomfruland (Kragerø, Telemark), er en endemorene.

– Typiske eksempler på ende- og sidemorener finnes også i breforlandet foran Nigardsbreen (Jostedal, Luster, Sogn og Fjordane).

Kommentar: Forekommer både som distinkt landform og som sammensatt landform