Ujevne avsetningsformer av sand, grus og stein som lå igjen etter nedsmelting av stasjonær bre og opphør av breelvaktivitet

Eksempel: Grimsmoen (Folldal, Hedmark)

Kommentar: Forekommer først og fremst som sammensatt landform med mosaikk av mindre groper og hauger