Totaldekning av sjøfjær, hornkoraller, store svamper og andre store, samfunnsdannende mer eller mindre stasjonære organismer i saltvannsbunnsystemer.