Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  9 512-1024 m
Basistrinn
 • DD-0 atlantisk vann i nedre sublitoral (<700m)
  DD-a atlantisk vann i bathypelagial og bathyal (> 700 m)
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM