Kontinuerlig framspring av kildevann med tilnærmet konstant temperatur som ligger nær årsmiddeltemperaturen i området. Basistrinnet tilsvarer stabil (eustatisk) kilde.