Tilførsel av bevegelig grunnvann uten kildevannsegenskaper, dvs. soligen vanntilførsel til våtmarkssystemer. Det kan også være regelmessig tilførsel av bevegelig overflatevann til fastmarkssystemer, men ikke tilstrekkelig til at kildevannspåvirkningen av artssammensetningen er observerbar.