Jordsmonn med saltanriking i øvre sjikt som følge av en oppadgående dominerende vannstrøm.