Jordsmonn uten saltanriking i øvre sjikt; dominerende vannstrøm nedadgående (eller jord som er for grov og sand-dominert til at kapillærkreftene klarer trekke salter opp mot overflata)