Levermoser er en av de store gruppene i planteriket med totalt 7300 arter i verden, fra Norge med Svalbard kjenner vi i underkant av 300 arter.

Gametofytten er enten thalløs eller med stengel og blader. Hvis den har stengel og blader kan den ha bladene i to eller tre rader langs stengelen. Spesialiserte celler for transport av vann finnes hos gametofytten hos enkelte grupper levermoser, men aldri hos sporofytten. Sporofytten består av en stilk (seta) og ett sporehus. Sporespredningen skjer ved at sporehuset sprekker langs fire vertikale linjer. Sammen med sporene i sporehuset er det også elaterer (spiralformede celler) som trolig hjelper til med å frigjøre sporene slik at de kan spre seg lettere. Sporofytten mangler stomata. En enkelt spore gir opphav til en gametofytt. Noen få levermoser (for eksempel flekkmose Blasia pusilla) har symbiose med nitrogenfikserende cyanobakterier (Nostoc-kolonier). En spesiell egenskap ved mange levermoser er at de lever i symbiose med sopp og har et mykorrhizalignende forhold.