Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • VS-0 uten fosserøykpreg
  VS-a fosserøykpreg
  VS-b fossestøvpreg
  VS-c fossestøvpreg
  VS-d fosseyrpreg
  VS-e fosseregnpreg
  VS-+ ferskvannssystem
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet