Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • S3S-0 usortert eller normalt sediment
  S3S-a skjellsand
  S3S-b ruglbunn
  S3S-c svampspikelbunn
  S3S-d korallgrus
  S3S-e myrtorv
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM