Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • S3E-0 ingen erosjonsmotstand
  S3E-a svært liten erosjonsmotstand
  S3E-b temmelig liten erosjonsmotstand
  S3E-c intermediær erosjonsmotstand
  S3E-d temmelig stor erosjonsmotstand
  S3E-e stor erosjonsmotstand
  S3E-f svært stor erosjonsmotstand
  S3E-+ fast fjell
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM