Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  t overgangstype
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • SP-0 beitepreget
  SP-a slåttepreget
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet