Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  2 4-8 m
Basistrinn
 • SF-0 normalsalt
  SF-a litt saltanriket
  SF-b klart saltanriket
  SF-¤ disruptivt saltanriket
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM