Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  0 1-2 m
Basistrinn
 • OR-0 ikke overrislet
  OR-a sigevannspåvirket
  OR-b sigevannspåvirket
  OR-c overrislet
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM