Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  2 4-8 m
Basistrinn
 • IF-0 uten isforstyrrelsespreg
  IF-a litt isforstyrrelsespreget
  IF-b klart isforstyrrelsespreget
  IF-¤ preget av disruptiv isforstyrrelse
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet