Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  1 2-4 m
Basistrinn
 • HF-0 flatberg
  HF-a svakt hellende bergknaus
  HF-b sterkt hellende bergknaus
  HF-+ bergvegg
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM