Beskrivelse

T4-20 tørkeutsatt høgstaudeskog

Kartleggingsenhet