Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T4-17 storbregneskog

Kartleggingsenhet