Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T4-2 svak lågurtskog

Kartleggingsenhet