Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De hjerteforma aksene sitter på tynne skaft.

20–50 cm. Gras med korte og flate blad i løse tuer. Toppen er greina med hengende små hjerteforma aks på tynne skaft.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser helst på kalkholdig grunn. I slåtte- og beitemark, samt på myr. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått og ingen gjødsling, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt i kyst- og fjordstrøk. Går inn til Røros i Sør-Trøndelag.

Dialektnavn

Bevende hjerter (Trøndelag).

Tradisjonell bruk

Et av de best kjente grasene blant folk fordi det er lett gjenkjennelig og fint å se på. Barn har ofte brukt det i sine leker, og til å tre jordbær på.