Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Beskrivelsen omfatter flere marinøkkel-arter. 5–30 cm. Små gulgrønne, blomsterløse planter med oppdelte, flika blad. Formen på bladflikene er viktig for å skille de ulike artene innenfor marinøkkelslekta. Gulgrønn sporestand i juni–august. Plantene er svært vanskelige å få øye på!

 

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Mest vanlig på kalkholdig grunn. I ulike typer slåtte- og beitemark, setervoller, (beita) skog og heier i fjellet. Alle marinøkkel-artene er gode indikatorer på gammel kulturmark og går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives bes ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt til sjeldne i hele regionen.

Dialektnavn

Marinykjel, -nykjil, -nykjyl (Oppdal).

Tradisjonell bruk

”Barna plukket den, satte seg i engen og spiste den med en gang” (Oppdal). ”Overalt het det at barna spiste den fordi den smakte godt når den ikke var blitt for gammel”.