Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–20 cm. Tredelte (trekobla), tanna blad som er lodne på undersida. Lange utløpere og hvite blomster i mai-juli. Små jordbær.

Blomstrings­tid

Mai-juli.

Voksested

I ulike typer beite- og slåttemark, tørrbakker, veikanter og (beita) skog. Går sterkt tilbake 25–35 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen opp til skoggrensa.

Dialektnavn

Jolbær (NT), jarbær/jalbær (Norddal, Stordal, Stranda, Straumsnes, Sunnylven, Surnadal, Sykkylven, Veøy, Øksendal, Oppdal, Singsås, Soknedal). ”Fra Oppdal ble det tilføyd: de eldre sa jarbær. Det skal være en eldgammel form av jord”

Tradisjonell bruk

Ble for noen generasjoner siden plukket for salg. Vanlig at barn tredde dem på strå.