Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomsterstand med gråhvite, forholdsvis store blomster. Blomsterstanden strekker seg i fruktstadiet.

10–25 cm. Stengelen er ofte greina og har mange blad. Bladene er små, lodne og noe tanna. Tett bladsamling ved bakken (rosett) som visner tidlig. Frøkapselen er vridd.

Kan forveksles med: andre rublomarter.

Blomstrings­tid

Mai–juli.

Voksested

Vokser på tørr og kalkholdig mark. I beite og slåttemark, på berg og i sanddyner. Trives best ved beiting og ingen gjødsling men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt på kysten og i fjellet, i hele regionen.