Vokser i matter og har tykke, saftfulle blad. Blomstene er klart gule.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–10 cm. Krypende stengel med eggrunde tykke og saftfulle blad. Vokser i tette matter. Opprette blomsterstengler med klart gule blomster. Hele planten har en bitter smak.

Kan forveksles med: kystbergknapp (hvit), når denne ikke er i blomst.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser i tørrbakker, på bergknauser, strandberg og i sanddyner. Går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i lavlandet i hele regionen.

Dialektnavn

Skosmorning (Inderøy), bergsilder (Innherred).

Tradisjonell bruk

Bergknapp ble mye brukt som vortemiddel, trolig som et utslag av at ”likt leger likt”. Det gis imidlertid ingen konkrete opplysninger om slik bruk i Midt-Norge.

Forvekslingsarter