Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–25 cm. Tredelte eller femdelte blad som er grønne både på over og undersida. Gule blomster med oransje flekker i midten.

Kan forveksles med: tepperot, sølvmure, vårmure (sistnevnte har ikke oransje flekker).

Blomstrings­tid

Mai–juli.

Voksested

Vokser på kalkholdig og oftest tørr grunn. I ulike typer kulturmark som slåtte- og beitemark, på setervoller, i tørrbakker, samt i (beita) skog og fjellheier. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått eller ved beiting, samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen, mest i fjellet, men sjelden ved kysten fra Hordaland til Nordmøre.

Forvekslingsarter