Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De gule blomstene er ofte ikke fullt utviklet.

10–50 cm. Planten er blankt gulgrønn eller noe blågrønn. Nyreforma blad ved grunnen. Smale, linjeforma blad på stengelen. Gule blomster, som ofte ikke er fullt utviklet.

Kan forveksles med: andre soleier, men let etter det nyreforma bladet som ligger helt ved bakken.

Blomstrings­tid

April– juni.

Voksested

Noe kalkkrevende, og vokser i frisk-fuktig mark. I ulike typer slåtte- og beitemark, (beita) skog, sumpskog og sump. Går tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, eller ved beiting samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i hele regionen opp til snaufjellet.