Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Småsyre har en blomsterstand med spredte rødlige blomster.

10–50 cm. Ofte er hele planten rødlig og kan vokse i store samlinger. Spydforma, smale blad med tilbakebøyde fliker. Få og spredte rødlige blomster i juni– august. Hann- og hoplanter hver for seg.

Kan forveksles med: engsyre, men den har pilforma blad uten tilbakebøyde fliker.

Blomstrings­tid

Juni– august.

Voksested

Vanlig på tørr og mager jord. I ulike typer beitemark, slåttemark, veikanter, på åpen jord og berg. Trives best i ugjødsla mark, men går også inn i områder som er litt gjødsla. Øker ofte først, før den går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting eller ved sein slått, samt ved svak eller ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i hele regionen.

Dialektnavn

Syre ble brukt både for småsyre og engsyre.

Tradisjonell bruk

Ble noe spist, men ikke i samme grad som engsyre.

Forvekslingsarter