Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Skogstorkenebb har fiolette- rødfiolette blomster.

20–80 cm. Opprett stengel med oppdelte, grovt tanna blad. Fiolette- rødfiolette blomster, som ofte er hvite i fjellet.

Kan forveksles med: engstorkenebb, rød jonsokblom, hanekam og engtjæreblom.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser i slåttemark, beitemark, veikanter og (beita) skog med litt næringsrikt jordsmonn. Vokser også i gjødsla eng. Øker gjerne sterkt i mengde de første 10–15 årene av gjengroinga, men går siden tilbake. Trives best ved sein slått, men også ved beiting og ved svak eller ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i hele regionen, til over skoggrensa.

Dialektnavn

Blå sankthansblomst (Snåsa), seksokblomster (Grong), jænsukkublomster (Kvam NT), jensmessblomster (Nordli, Sørli), blå soleia (Syvde, Vanylven), blåmann (Ørland), blåstut (Beitstad), blåmor (Foldereid), geitskitblomster, kuskitblomster (Bjugn), kåpe (Brekken), gullhans (Hølonda), setergoll (Høylandet), daldråppå (Meråker), hønekam (Andenes).

Tradisjonell bruk

Barn har ofte brukt den i kranser, spesielt i forbindelse med jonsok (St. Hans).

Forvekslingsarter